Skip to content Skip to footer

14 partnerių - 7 šalys

Bendradarbiaujant pagal STELLA metodiką taikomas įvairių subjektų požiūris, sustiprinamas sutelkus 14 partnerių iš 7 šalių. Grupę sudaro akademinės ir mokslinių tyrimų institucijos, mažosios ir vidutinės įmonės (MVĮ) ir nevyriausybinės organizacijos (NVO) žemės ūkio, verslo ir politikos srityse. Sujungęs mokslinių tyrimų ir inovacijų patirtį, technologinius pajėgumus, taip pat sklaidos ir komunikacijos patirtį, STELLA konsorciumas projekto tikslams pasiekti gali pasinaudoti skirtingomis teorinėmis ir praktinėmis žiniomis.

Siekdamas palengvinti šį daugelio dalyvių požiūrį, konsorciumas pritaikė gerai struktūrizuotą organizacinę sistemą, pagrįstą DESCA (supaprastinto konsorciumo susitarimo kūrimo) projekto moduliu, suteikiančiu grupei patikimą atskaitos tašką. Pagrindinis STELLA partnerystės tikslas veiksmingai spręsti augalų ligų aptikimo ir mažinimo problemas, įtraukiant visus susijusius vertės grandinės suinteresuotus asmenis.

SUSIPAŽINKITE SU PARTNERIAIS

Atėnų žemės ūkio universitetas (AUA)

Atėnų žemės ūkio universitetas (AUA), įkurtas 1920 m. – trečias seniausias Graikijos universitetas.

Università Cattolica del Sacro Cuore (UCSC)

Università Cattolica del Sacro Cuore (UCSC), įkurtas 1921 m. – šiuo metu didžiausias katalikiškas universitetas Europoje.

Flandrijos žemės ūkio, žuvininkystės ir maisto mokslinių tyrimų institutas (ILVO)

Flandrijos žemės ūkio, žuvininkystės ir maisto mokslinių tyrimų institutas (ILVO) – nepriklausomas Flandrijos vyriausybės mokslinių tyrimų institutas.

Gamtos išteklių ir gyvybės mokslų universitetas (BOKU)

Gamtos išteklių ir gyvybės mokslų universitetas (BOKU), įkurtas 1872 m. – atsinaujinančiųjų išteklių ir darnaus vystymosi švietimo ir mokslinių tyrimų centras Vienoje, Austrijoje.

„Green & Digital“

Green & Digital konsultacinė įmonė, siūlanti platų spektrą paslaugų, kuriomis siekiama sistemų pokyčiais skatinti į žmogų orientuotą ekologišką ir skaitmeninį virsmą.

reframe.food (RFF)

reframe.food (RFF) yra pažangi, pelno nesiekianti organizacija, pasišventusi maisto ir žemės ūkio sektoriaus revoliucijai inovacijomis, technologijomis ir nepaliekamu įsipareigojimu tvaraus maisto gamybai. Veikiame kaip pokyčių agentai, didinantys mokslinių tyrimų ir inovacijų poveikį Europos ekonomikai ir visuomenei. Mūsų kompetencija apima tokias veiklas kaip komunikacija, verslo modelių kūrimas, bandomieji bandymai, finansavimas per atvirus konkursus, spartus vystymas ir gebimų stiprinimas. Kuriame ilgalaikius ryšius su plačiu maisto sistemų suinteresuotųjų šalių ratu, siekdami išnaudoti technologijų ir mokslo potencialą ekonominei, socialinei ir aplinkosaugos tvarumui pasiekti.

ACTA

ACTA vadovauja 19-os Prancūzijos žemės ūkio technikos institutų tinklui, atstovaujančiam taikomųjų mokslinių tyrimų lygiui šalies mokslinių tyrimų ir inovacijų sistemoje.

„HORTA SRL“

Horta Srl - įmonė, įkūrta 2008 metais su misija padidinti tyrimų vertę, perkeldama technologinę inovaciją į praktinį žemės ūkį nacionaliniu ir tarptautiniu lygiu.

PESSL INSTRUMENTS GMBH

PESSL Instruments GmbH, įsikūrusi Veize, Austrijoje, jau 40 metų gamina patikimus matavimo prietaisus.

„GREEN SUPPLY CHAIN DIH“ (GSC)

GreenSupplyChain DIH“ (GSC) – skaitmeninių inovacijų centras, kurio tikslas užtikrinti, kad visi agromaisto tiekimo grandinės dalyviai pasinaudotų naujųjų technologijų teikiamomis galimybėmis ir netaptų skaitmeninės atskirties aukomis.

„AgriFood Lithuania DIH“ (AFL)

AgriFood Lithuania – skaitmeninių inovacijų centras ir klasteris, suburiantis svarbiausius Lietuvos mokslinių tyrimų, verslo ir viešojo sektoriaus suinteresuotus veikėjus tam, kad būtų įgyvendinta žemės ūkio, maisto ir susijusių sektorių skaitmeninė transformacija.

„EDENCORE TECHNOLOGIES“ (EDENCORE)

EdenCore Technologies PC , įkurta 2021 m. –Atėnų žemės ūkio universiteto gretutinė įmonė.

IFV (Prancūzijos vyno ir vynuogių institutas)

IFV (Prancūzijos vyno ir vynuogių institutas) – pagrindinis Prancūzijos techninis institutas, užsiimantis vynuogių ir vyno sektoriaus moksliniais tyrimais bei plėtra.

„LINCOLN AGRITECH LIMITED“
(LINCOLN AGRITECH)

Lincoln Agritech – tikslinė pažangiausių mokslinių tyrimų ir plėtros bendrovė, jau 60 metų taikanti novatoriškas inžinerijos ir mokslo technologijas žemės ūkiui, pramonei ir aplinkai gerinti. Priklausome Naujosios Zelandijos Linkolno universitetui ir kartu su išorės partneriais komercializuojame savo perspektyvius darbus. Kelis produktus patys parduodame visame pasaulyje (pvz., drėkinimo projektavimo ir nitratų matavimo).