Skip to content Skip to footer
stella-image-1

Per trejus metus STELLA PSS bus išbandyta 6 tiriamais atvejais laukų, ūkių ir regionų lygiais, apimant pasėlius, sodus ir vynuogynus, taip pat didelius, sunkiai pasiekiamus plotus (miškus). Projektu daugiausia dėmesio bus skiriama 8 skirtingiems karantininiams ir reguliuojamiems nekarantininiams kenkėjams (RNQP), plintantiems įvairiais būdais 4 Europos šalyse, pasižyminčiose skirtingomis klimato ir geologinėmis savybėmis, bei Naujojoje Zelandijoje.

ŽEMĖS ŪKIO AUGALŲ SVEIKATAI, ANKSTYVAI NUSTATANT, TERITORIJOS STEBĖJIMUI IR FITOSANITARINĖMS PRIEMONĖMS SKIRTI SKAITMENINIAI TECHNOLOGINIAI SPRENDIMAI

STELLA siekia sukurti holistinę skaitmeninę sistemą (STELLA PSS), padėsiančią anksti įspėti ir aptikti karantininius bei reguliuojamus augalų patogenus, taip pat reagavimo strategiją, kurioje būtų naudojamos šiuolaikinės jutiklinės technologijos ir DI.

Be to, įgyvendinant STELLA projektą bus vykdoma gebėjimų stiprinimo veikla, kad ūkininkai, agronomai ir suinteresuoti asmenys įgytų reikiamų įgūdžių naudotis STELLA sistema bei būtų skatinami taikyti ekologiškus pasėlių apsaugos metodus. Politikos rekomendacijos, parengtos remiantis STELLA PSS išvadomis, bus skirtos politikos formuotojams ir sprendimų priėmėjams, siekiantiems paremti EK tikslus mažinti pesticidų naudojimą, valdyti prioritetinių augalų kenkėjų protrūkius ir skatinti ES žemės ūkio ir miškininkystės skaitmeninimą. Siekiant keistis idėjomis, panaudoti turimas žinias ir užmegzti ryšius su atitinkamomis organizacijomis, piliečiais, tinklais, projektais ir iniciatyvomis, bus vystoma ryšių užmezgimo strategija.

IŠŠŪKIAI, SU KURIAIS TENKA SUSIDURTI STELLA PROJEKTUI

STELLA siekia spręsti iššūkius, kylančius dėl reguliuojamų nekarantino kenkėjų protrūkių (RNQP) ir atsitiktinių kenkėjų įsivežimo, kurie gali turėti svarbių pasekmių žemės ūkiui. Įgyvendindama tvirtus stebėjimo ir prevencijos metodus, STELLA siekia sumažinti šių protrūkių sukeliamus pavojus ir minimalizuoti jų poveikį žemės ūkio produktyvumui.

STELLA pripažįsta veiksmingų stebėjimo ir priežiūros sistemų, skirtų tiek karantino kenkėjams, tiek reguliuojamiems nekarantino kenkėjams, kritinę svarbą. Adresuodama spragas esamoje stebėjimo infrastruktūroje ir didindama stebėjimo galimybes, STELLA siekia pagerinti ankstyvą kenkėjų grėsmių aptikimą ir atsaką į jas, taip apsaugodama žemės ūkio ekosistemas ir gerindama bioapsaugos priemones.

Dėl vis didėjančių susirūpinimų dėl cheminių ir pavojingų pesticidų sukeltų aplinkos ir sveikatos pavojų STELLA įsipareigoja skatinti tvarias ir draugiškas aplinkai kenkėjų valdymo praktikas. Per alternatyvių kenkėjų kontrolės metodų kūrimą ir įgyvendinimą bei integruotos kenkėjų valdymo (IPM) strategijų skatinimą STELLA siekia sumažinti priklausomybę nuo cheminių pesticidų ir sušvelninti jų neigiamą įtaką žmonių sveikatai ir aplinkai.

80
Tiriami atvejai
80
Ligos

ES svarbios ligos

UŽSISAKYKITE MŪSŲ NAUJIENLAIŠKĮ

Būkite tarp pirmųjų sužinoti naujausius STELLA Projekto naujienas.

lt_LTLT