Skip to content Skip to footer

De kracht van
digitale technologieën benutten

voor de bescherming van planten en het milieu

Over het project

DIGITALE TECHNOLOGIEËN VOOR PLANTGEZONDHEID, vroegtijdige DETECTIE, GEBIEDSTOEZICHT & FYTOSANITAIRE MAATREGELEN

STELLA richt zich op de ontwikkeling van een holistisch digitaal systeem (STELLA PSS) voor vroegtijdige waarschuwing en detectie van quarantaine- en gereguleerde plantpathogenen, samen met een responsstrategie die gebruik maakt van moderne sensortechnologie en kunstmatige intelligentie.

Het STELLA PSS zal gedurende drie jaar worden getest op veld-, boerderij- en regionaal niveau in 6 Use Case Pilots (UCP's) die betrekking hebben op akkerbouw-, boomgaard- en wijngaardgewassen en op grote, moeilijk te bereiken gebieden (bossen). Het project richt zich op 8 verschillende quarantaine- en gereguleerde niet-quarantaineziekten (RNQP; Regulated Non-Quarantine Pest) die op verschillende manieren worden overgedragen en die zich uitbreiden over 4 Europese landen met verschillende klimatologische en geologische kenmerken en Nieuw-Zeeland.
Daarnaast zal het STELLA-project capaciteitsopbouwende activiteiten uitvoeren om boeren, landbouwkundigen en belanghebbenden uit te rusten met de nodige vaardigheden om het STELLA-systeem te gebruiken en hen aan te moedigen om milieuvriendelijke gewasbeschermingsmethoden toe te passen.

Beleidsaanbevelingen die voortkomen uit de bevindingen van de STELLA PSS zullen worden gericht aan beleidsmakers en besluitvormers ter ondersteuning van de doelstellingen van de Europese Commissie om het gebruik van pesticiden te verminderen, uitbraken van prioritaire plantenplagen te beheersen en de digitalisering van de land- en bosbouw in de EU te bevorderen. Er zal een netwerkstrategie worden ontwikkeld om ideeën uit te wisselen, bestaande kennis te benutten en koppelingen mogelijk te maken met relevante organisaties, burgers, netwerken, projecten en initiatieven.

Aanmelden voor de nieuwsbrief

Wees als eerste op de hoogte van het laatste nieuws over STELLA Project.

Real-time plaagdierbewaking met 3 subsystemen

  • Vroegtijdig waarschuwingssysteem met nieuwe voorspellingsmodellen en IoT-sensoren.
  • Plaagdetectiesysteem met behulp van drones, satellieten en een smartphone-app.
  • Plaagreactiesysteem met datagedreven aanbevelingen voor beheersing en bestrijdingsmaatregelen.

Kern doelstellingen

Verbreid de huidige oplossingen voor plaagmonitoring en -toezicht door systematisch te experimenteren met opkomende digitale technologieën en baanbrekende methoden en hulpmiddelen voor te stellen.
Ontwikkelen van nieuwe strategieën voor het monitoren van plantenplagen, waarbij de nieuwste trends en ontwikkelingen op het gebied van AI, IoT, detectie op afstand en nabijheid worden gecombineerd.
Testen en valideren van prestaties van oplossingen voor het monitoren van plagen en de aanbevolen oplossingen door middel van echte UCP's in commerciële landbouwsystemen en grote, moeilijk te bereiken gebieden.
Versterk de capaciteit van stakeholders bij het adopteren van digitale technologieën voor vroege detectie, monitoring en preventie van plantenziekten en plagen. Creëer synergie met bestaande systemen voor plaagreactie, coöperaties van landbouwers, GLB-netwerken, organisaties, burgergroepen en andere projecten om de kennisuitwisseling te bevorderen.
Ontwikkel beleidsaanbevelingen ter ondersteuning van het plantgezondheidsbeleid van de EU en geassocieerde landen en maximaliseer het gebruik van digitale technologieën voor de plantgezondheid.

Resultaten

STELLA PSS

Een realtime waarschuwings- en reactiesysteem voor het monitoren van plagen en ziekten.

E-learning
platform

Multimodaal platform met gratis online trainingsmateriaal ter versterking van de capaciteit van stakeholders bij de adoptie van de resultaten van STELLA.

Plaagmodellen

Schimmel-, bacterie- en virusgericht, te gebruiken in alle UCP's.

AI models

Voor end-to-end dataverzameling en -schatting voor plaagdetectie en -voorspelling.

USE CASE
PILOTS

0
USE CASE PILOTS
UCPs getest in
0
landen
Bestrijkt
0
Ziekten van belang voor de EU

STELLA: In getallen

0
Partners
0
landen
0
jaar
~ 0 M€
EU-financiering

Waar we ons op richten

Onze oplossingen

STELLA RICHT ZICH OP ACHT (8) VERSCHILLENDE
GEREGLEMENTEERDE PLAGEN ZONDER QUARANTAINEVERPLICHTING (RNQP)
EN QUARANTAINEZIEKTEN

Verticillium
dahliae
Ceratocystis
platani
Ralstonia
solanacearum
Pseudomonas
savastanoi
Grapevine leafroll
disease GLRAV1 & GLRAV3
Potato leafroll
virus (PLRV)
Candidatus
Phytoplasma solani
Neofabraea
alba

ONDERZOEK NAAR INNOVATIEVE TECHNOLOGISCHE
PLAGENMONITORING
-OPLOSSINGEN MET BEHULP VAN

SLIMME INSECTENVALLEN
HUIDIGE EN NIEUWE MODELLEN VOOR PLAGendetectie EN -PREDICTIE
Het FLEX-SYSTEEM TEGEN 2025
EENE ROBOTISCHE OPLOSSING VOOR AUTONOME PLANTENMONITORING
Disease specific discriminant wavelengths

partners

Contacteer ons

Heeft u vragen?
Neem dan contact met ons op!

Terug naar boven
nl_BENL