Skip to content Skip to footer
stella-image-1

Het STELLA PSS zal gedurende drie jaar worden getest op veld-, boerderij- en regionaal niveau in 6 Use Case Pilots (UCP's) die betrekking hebben op akkerbouw-, boomgaard- en wijngaardgewassen en op grote, moeilijk te bereiken gebieden (bossen). Het project richt zich op 8 verschillende quarantaine- en gereguleerde niet-quarantaineziekten (RNQP; Regulated Non-Quarantine Pest) die op verschillende manieren worden overgedragen en die zich uitbreiden over 4 Europese landen met verschillende klimatologische en geologische kenmerken en Nieuw-Zeeland.

DIGITALE TECHNOLOGIEËN VOOR PLANTGEZONDHEID, VRWEGTIGE DETECTIE, GEBIEDSTOEZICHT & FYTOSANITAIRE MAATREGELEN

STELLA richt zich op de ontwikkeling van een holistisch digitaal systeem (STELLA PSS) voor vroegtijdige waarschuwing en detectie van quarantaine- en gereguleerde plantpathogenen, samen met een responsstrategie die gebruik maakt van moderne sensortechnologie en kunstmatige intelligentie.

Daarnaast zal het STELLA-project capaciteitsopbouwende activiteiten uitvoeren om boeren, landbouwkundigen en belanghebbenden uit te rusten met de nodige vaardigheden om het STELLA-systeem te gebruiken en hen aan te moedigen om milieuvriendelijke gewasbeschermingsmethoden toe te passen. Beleidsaanbevelingen die voortkomen uit de bevindingen van de STELLA PSS zullen worden gericht aan beleidsmakers en besluitvormers ter ondersteuning van de doelstellingen van de Europese Commissie om het gebruik van pesticiden te verminderen, uitbraken van prioritaire plantenplagen te beheersen en de digitalisering van de land- en bosbouw in de EU te bevorderen. Er zal een netwerkstrategie worden ontwikkeld om ideeën uit te wisselen, bestaande kennis te benutten en koppelingen mogelijk te maken met relevante organisaties, burgers, netwerken, projecten en initiatieven.

De uitdagingen
waar het STELLA-project
voor staat

STELLA pakt de uitdagingen aan die worden veroorzaakt door uitbraken van gereguleerde plagen die geen quarantaine nodig hebben (RNQP) en de onbedoelde introductie van plagen die grote gevolgen kunnen hebben voor de landbouw. Door robuuste toezichts- en preventiemaatregelen in te voeren, streeft STELLA ernaar de risico's die gepaard gaan met deze uitbraken te verkleinen en hun impact op de landbouwproductiviteit te minimaliseren.

STELLA erkent het cruciale belang van effectieve monitorings- en waarschuwingssystemen voor zowel quarantaineplagen als gereguleerde plagen die geen quarantaine nodig hebben (RNQP). Door de lacunes in de bestaande toezichtsinfrastructuur aan te pakken en de monitoringsmogelijkheden te vergroten, streeft STELLA ernaar de vroege opsporing en bestrijding van plaagdreigingen te verbeteren, waardoor landbouwecosystemen worden beschermd en bioveiligheidsmaatregelen worden versterkt.

Door de toenemende bezorgdheid over de gevaren voor het milieu en de gezondheid van chemische en gevaarlijke pesticiden, zet STELLA zich in voor het bevorderen van duurzame en milieuvriendelijke methoden voor plaagbeheer. Door de ontwikkeling en toepassing van alternatieve methoden voor plaagbestrijding en de promotie van strategieën voor geïntegreerde plaagbestrijding (IPM), streeft STELLA ernaar het gebruik van chemische pesticiden te verminderen en hun negatieve effecten op de menselijke gezondheid en het milieu te beperken.

80
Use Case Pilots
80
ziekten

die van belang zijn voor de EU

Meer weten over het project

Aanmelden voor de nieuwsbrief

Wees als eerste op de hoogte van het laatste nieuws over STELLA Project.

nl_BENL