Skip to content Skip to footer

REVOLUTIE IN PLANTGEZONDHEID:

VROEGE DETECTIE MET REVOLUTIONAIRE
DIGITALE TECHNOLOGIEËN

STELLA heeft als doel de huidige state-of-the-art techniek (SOTA) op het gebied van vroegtijdige detectie van plantenziekten, gebiedsbewaking en fytosanitaire maatregelen gericht op RNQP en quarantaineziekten en -plagen te bevorderen door het exploiteren, toepassen, combineren en evalueren van geavanceerde digitale technologieën in de landbouw in heel Europa en Nieuw-Zeeland.

holistisch digitaal systeem

Ontwikkelen van een holistisch digitaal systeem voor vroegtijdige waarschuwing en detectie van plagen, samen met een responsstrategie door gebruik te maken van moderne sensortechnologie en kunstmatige intelligentie.

 • 8 Experimenten met bestaande plaagdiermodellen voor de identificatie van belangrijke parameters
 • 95% Goede lokaasvalprestaties
 • 8 AI-algoritmen die de FLEX-missie benutten
 • 90% Onderscheiding van biotische en abiotische stress
 • 19 nieuwe AI-modellen ontwikkeld voor detectie en voorspelling van plagen
 • 50+ gedeelde beeld- & numerieke/ tabel datasets
 • 3TB+ gegevens verzameld over alle invoerbronnen per seizoen
 • >1000 Crowdsourced beelden in Europa en Nieuw-Zeeland

Ontwikkelen van nieuwe strategieën

Ontwikkelen van nieuwe strategieën voor het monitoren van plantenplagen, waarbij de nieuwste trends en ontwikkelingen op het gebied van AI, IoT, detectie op afstand en nabijheid worden gecombineerd.

echte commerciële UCP's

Testen en valideren van prestaties van oplossingen voor het monitoren van plagen en de aanbevolen oplossingen door middel van echte UCP's in commerciële landbouwsystemen en grote, moeilijk te bereiken gebieden.

 • 90% detectie van plagen en 80% nauwkeurigheid bij het voorspellen van plagen per gewas- ziektecombinatie op veldniveau
 • 50% Reductie van de kosten van fytosanitaire onderzoeksactiviteiten door het gebruik van STELLA PSS
 • 80%+ Algemene tevredenheid over het PSS-platform, door gebruikers als voldoende of beter beoordeeld
 • 30% Reductie van besmette gebieden (ha) als gevolg van tijdige meldingen van STELLA PSS
 • 15.000+ Totaal aantal gebruikers die toegang hebben tot het STELLA PSS-platform
 • 150+ belanghebbenden betrokken bij workshops voor capaciteitsopbouw (>25 per UCP)
 • 6 Synergieën met andere netwerken voor plaagdiermonitoring
 • 10+ synergieën met andere EU- en nationale projecten
 • 5 Beleidsnota's ter ondersteuning van het plantgezondheidsbeleid
 • 250+ beleidsmakers bereikt via de Policy Roadmap en Beleidsnota’s

Versterken
van de capaciteiten
van belanghebbenden

Versterken van de capaciteiten van belanghebbenden bij het toepassen van digitale technologieën voor vroegtijdige detectie, monitoring en preventie van plagen. Synergieën opbouwen met bestaande plaagbestrijdingssystemen, boerencoöperaties, GLB-netwerken, organisaties, burgergroepen en andere projecten om de kennisuitwisseling te verbeteren en tegelijkertijd beleidsaanbevelingen te ontwikkelen om het fytosanitaire beleid van de EU en de geassocieerde landen te ondersteunen en het gebruik van digitale technologieën voor plantengezondheid te maximaliseren

nl_BENL