Skip to content Skip to footer

UCP 1 - Wijngaard | FRANKRIJK

Grapevine Leafroll Disease (GLRaV-1 & GLRaV-3 - Virus) & Blackwood Yellows (Candidatus Phytoplasma solani - Bacterie)

Plaaggerelateerde Uitdagingen

Grapevine Leafroll Disease (GLD) is een virale infectie veroorzaakt door het Grapevine Leafroll-associated Virus (GLRaV), dat voornamelijk verspreid wordt door wolluizen. De GLD-symptomen variëren afhankelijk van de GLRaV-soort, waarbij GLRaV-1 en GLRaV-3 het ernstigst zijn en het meest in aanmerking komen voor wettelijke detectie. De symptomen zijn onder andere bladverkleuring, vermindering van de fotosynthese én opbrengst met 15 tot 30%, waarbij in ernstige gevallen het verlies kan oplopen tot 60%. Geïnfecteerde wijnstokken vertonen een verminderde groeikracht en hebben moeite om te herstellen van winterschade als gevolg van uitgeputte koolhydraatvoorraden.

De kwaliteit van de oogst komt in het gedrang, met een late en onregelmatige rijping, een lager suikergehalte, een hogere zuurtegraad en een laag polyfenolgehalte. Wereldwijd zorgt GLD voor aanzienlijke economische uitdagingen, die vaak leiden tot het vroegtijdig rooien van wijnstokken omwille van de verminderde winstgevendheid. Bovendien belemmeren besmette kweekpercelen de productie van planten. Het identificeren van GLD is moeilijk door de variatie in symptomen bij verschillende druivenvariëteiten en omgevingsfactoren.

Blackwood Yellows (BY) is een druivenziekte die wordt veroorzaakt door Candidatus Phytoplasma solani, een RNQP-bacterie die voornamelijk wordt overgedragen door worteletende Fulgores zoals Hyalesthes obsoletus in Frankrijk. BY veroorzaakt steriliteit in symptomatische takken, gekenmerkt door bladverkleuring en gebrek aan lignificatie, wat rechtstreeks leidt tot oogstverliezen en economische druk op wijngaarden. Kwantitatieve modellen suggereren dat BY de productie van wijn en tafeldruiven in de Europese Unie met 4-8% kan verminderen. Bovendien bemoeilijkt BY het ziektebeheer doordat het de detectie van andere gele ziekten zoals Flavescence Dorée maskeert, waardoor de onderzoekskosten stijgen en er veel werk moet worden verzet voor een nauwkeurige beoordeling. Een verkeerde diagnose door de aanwezigheid van BY kan leiden tot ineffectieve bestrijdingsmaatregelen, waardoor de impact op de gezondheid en productiviteit van wijngaarden langer aanhoudt. Sommige Franse regio's besteden jaarlijks meer dan 600.000 euro aan de bestrijding van BY, wat de dringende noodzaak onderstreept van verbeterde detectiestrategieën en effectieve controlemaatregelen.

Regionale uitdagingen

De wijngaard ligt in de Elzas en beslaat een oppervlakte van 15.000 ha met een productie van 1 miljoen hectoliter per jaar. Er worden voornamelijk witte en mousserende kwaliteitswijnen geproduceerd met een beschermde oorsprongsbenaming (BOB) in de Elzas.

In wijngaarden in de Elzas is de beheersing van de Grapevine Leafroll Disease (GLD) en Blackwood Yellows (BY) van cruciaal belang voor het behoud van de gezondheid van de wijnstokken, de productiviteit en de levensvatbaarheid van de wijnindustrie. De bezorgdheid over GLD vereist controles tegen GLRaV-1 en -3 in moederplanten, die de aanvoer van plantmateriaal voor wijngaardvernieuwing in de Elzas bedreigen.

UCP-plan

Voor het Franse UCP in de Elzas (wijngaard) zullen minimaal drie verschillende boerderijen in verschillende zones geselecteerd worden om de potentiële aanwezigheid en het uitbraakniveau van de plaag te onderzoeken.

nl_BENL